4.5/5 - (2 votes)

Prowadząc magazyn, fabrykę lub plac, na którym wykorzystuje się wózki widłowe, nie można zapominać o tym, że wymagają one regularnego serwisu. Jest to wymów Urzędu Dozoru Technicznego, ale trzeba też brać pod uwagę, że wózki widłowe zazwyczaj są bardzo intensywnie eksploatowane. Jeśli nie będzie się prowadzić regularnie serwisu, mogą ulec nagłej awarii. Dowiedz się, kiedy należy serwisować wózek widłowy.

Codzienne oględziny wózka widłowego

Co do zasady, wózek widłowy należy serwisować wtedy, gdy dojdzie do awarii (pomijając obowiązek regularnego wykonywania przeglądów technicznych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego). Istotne jest jednak to, by w porę zdiagnozować usterki lub kłopoty, które niechybnie doprowadzą do poważniejszej awarii. Jedną z podstawowych zasad jest konieczność prowadzenia codziennych oględzin wózka widłowego i prowadzenie książki eksploatacji. Operator wózka widłowego przed rozpoczęciem pracy powinien szczegółowo obejrzeć newralgiczne elementy wózka. Warto zwrócić uwagę, czy w okolicy siłowników nie dochodzi do wycieków oleju, które powinny zdyskwalifikować pojazd do dalszej pracy. Ocena wizualna stanu technicznego powinna też dotyczyć samego stanu wideł i wszystkich istotnych elementów – nie może tu być żadnych wgnieceń, które spowodowałyby nieprawidłową pracę mechanizmów. Ponadto zawsze należy sprawdzić stan ogumienia – to właśnie opony są jednym z najszybciej zużywających się elementów eksploatacyjnych, co wynika z charakterystyki pracy wózka. Następnie operator powinien sprawdzić, czy wózek ma wszystkie sprawne systemy, czy widły pracują prawidłowo, a także, czy układ kierowniczy i hamulcowy działa efektywnie. Gdy doszło do istotnych usterek i zostaną wychwycone, należy zgłosić to odpowiedniej osobie, a wózek techniczny od razu powinien przejść odpowiedni serwis wykonany przez konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia.

Przeglądy techniczne wózków widłowych

Obowiązkowe przeglądy techniczne odbywają się tak samo, jak w przypadku samochodów – co 12 miesięcy. Wykonywane są przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego . Jeśli jednak wózek jest objęty jedynie ograniczonym dozorem, przegląd przechodzi doraźnie co 2 lata. Podczas przeglądu inspektor sprawdza książkę serwisową i weryfikuje, czy wszystkie wytyczne z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane – serwis należy więc przeprowadzić zaraz po przeglądzie, jeśli okaże się, że jest taka konieczność. Inspektor może nie dopuścić wózka widłowego do eksploatacji. Wtedy będzie trzeba wykonać odpowiedni serwis zgodny z wytycznymi, a następnie ponownie zgłosić wózek do przeglądu – warto więc samodzielnie sprawdzać stan techniczny pojazdu i wykonać serwis przed przeglądem, by nie musieć go powtarzać i generować dodatkowych zbędnych kosztów.

Przeglądy konserwatorskie

Zawsze trzeba pamiętać, że wózki widłowe podlegające pod kontrolę UDT należy serwisować zgodnie z wytycznymi. Istotne prace serwisowe polegające na naprawie newralgicznych elementów mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia konserwatorskie. Ponadto zgodnie z przepisami należy regularnie wykonywać przeglądy konserwatorskie:

  • co 30 dni w przypadku wózków widłowych czołowych, wózków jezdniowych z wysięgnikiem, wózków specjalnych z operatorem podnoszonym z ładunkiem, wózków podestowych i wózków z siedziskiem dla operatora
  • co 60 dni w przypadku wózków o ograniczonym dozorze – wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i wózków zdalnie sterowanych.

Takie comiesięczne przeglądy mają na celu wykonanie fachowym oględzin, które pozwolą wykryć poważne usterki i skierować wózek widłowy do dalszej naprawy. Wszystkie przeglądy tego typu muszą być odnotowywane, a prowadzony dziennik jest tym, co jest także sprawdzane podczas przeglądów. Właściciel wózka i zakładu jest odpowiedzialny za pilnowanie przeglądów konserwatorskich i usuwanie usterek, które zostaną wtedy zdiagnozowane – w przeciwnym razie może ponieść konsekwencje prawne z tytułu niewywiązania się z właściwych przepisów.

Udostępnij.
Zostaw odpowiedź

Exit mobile version